Serwis Odpady.org.pl poświęcony jest takim zagadnieniom jak gospodarka i rynek odpadów, finansowanie inwestycji z zakresu odpadów, zrównoważony rozwój i certyfikacja w gospodarowaniu odpadami oraz polityce i prawodawstwu w gospodarce odpadami. Dział prawny i forum odpadowe pomoże znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania.
Forum
Serwis Odpady.org.pl :: Forum :: Prawodawstwo dotyczące odpadów
<< Poprzedni temat | Kolejny temat >>   

Półroczne sprawozdania o zużytym sprzęcie przedsiębiorcy będą przekazywać na nowych formularzach
Autor Odpowiedzi
odpadyszcz
pon lis 30 2009, 02:49
Zarejestrowany #1426
Dołączył: pon lip 06 2009, 10:14
postów: 18
W ostatnich dniach zostało opublikowanych kilka rozporządzeń do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Trzy dotyczą przetwarzających zużyte lodówki, komputery czy tostery. Wzór sprawozdania, na którym rozliczą się za pierwsze półrocze 2009 r. zbierający, wynika z rozporządzenia w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu (DzU z 2009 r. nr 81 poz. 682). Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie przedsiębiorcy złożą na formularzu określonym w rozporządzeniu w sprawie wzoru sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie (DzU z 2009 r. nr 81, poz. 683). Natomiast odpady pozostałe po przetworzeniu rozliczą na druku z rozporządzenia w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących z zużytego sprzętu (DzU z 2009 r. nr 81 poz. 684). Te akty prawne już obowiązują.

Z końcem czerwca i na początku lipca wejdą zaś w życie dwa nowe rozporządzenia dla wprowadzających. Pierwsze – w sprawie wzoru wykazów zakładów przetwarzania zużytego sprzętu (DzU z 2009 r. nr 94, poz. 783) – to urzędowy formularz do podawania danych na temat prowadzących zakłady przetwarzania sprzętu, z którymi podpisali umowy wprowadzający. Drugie rozporządzenie – w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu (DzU z 2009 r. nr 94, poz. 784) – podaje m.in. wzór, według którego firma wprowadzająca artykuły elektryczne i elektronikę wyliczy osiągnięte poziomy zbierania zużytego sprzętu. Sposobów wyliczenia pozostałych danych trzeba będzie szukać w innych aktach prawnych, co zwłaszcza dla małych firm może być kłopotliwe. Sprawozdania dotyczące opłaty produktowej za 2009 r. przedsiębiorcy złożą do 15 marca 2010 r. w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Wszystkie formularze można będzie przekazywać nie tylko pisemnie, ale i drogą elektroniczną. Będzie jednak do tego potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny.

Natomiast 1 października wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania numeru rejestrowego. Zmiany dotyczyć będą prowadzących odzysk i recykling sprzętu. Przedsiębiorcy nie powinni się zdziwić, gdy dostaną z GIOŚ nowe numery. – Nie będą sami o nie występować – mówi Joanna Wilczyńska z opolskiej firmy Atmoterm SA. – Ważne, żeby stosowali je od dnia nadania.
Powrót do góry
Moderatorzy: Administrator, Borys, Przemysław Kowalewski, Przemek Kowalewski

Przejdź do:     Powrót do góry

odpady.org.pl (c) 2008

Ogólnie o odpadach
Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska
CZARNEGO SCENARIUSZA W WYPEŁNIANIU UNIJNYCH ZOBOWIĄZAŃ NIE BĘDZIE Mimo ogromnych nakładów finansowych i wielu nowych inwestycji Polska nadal ma ogromne potrzeby do zrealizowania w gospodarce wodno-ściekowej...
Ostatnio dodane artykuły:

Podział odpadów
Koszalin ma zbiornik retencyjny na Dzierżęcince
Zbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince w Koszalinie zapełniony. Ochroni on mieszkańców Koszalina i ich mienie przed podtopieniami. W niedalekiej przyszłości będzie też miejscem rekreacji i wypoczynku. Inwestycję w 80 procentach sfinansował WFOŚiGW w Szczecinie.
Ostatnio dodane artykuły:

Profilaktyka zanieczyszczeń
Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020. Wyzwania dla ekologii i ochrony środowiska.
Środki z funduszy europejskich na lata 2014-2020 będą odgrywać – podobnie jak w obecnej perspektywie finansowej UE 2007-2013 - kluczową rolę we wspieraniu ochrony środowiska w Polsce. Dotyczy to zarówno środków Funduszu Spójności w ramach programu krajowego, jak i środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach innych programów krajowych oraz regionalnych.
Ostatnio dodane artykuły:

Gospodarowanie odpadami
Gospodarka odpadami w województwie zachodniopomorskim – rozwiązania systemowe
Fundusz finansuje działania beneficjentów, które zmierzają do zminimalizowania ilości składowanych odpadów oraz odzyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych. Dużego znaczenia nabierają również przedsięwzięcia związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów i likwidacją nieefektywnych składowisk.
Ostatnio dodane artykuły:

Pozostałe informacje o odpadach
Podsumowanie POIiŚ
Sfinansowanie projektu przy udziale środków unijnych jest procesem dość trudnym i skomplikowanym chociażby ze względu na to, że trzeba spełnić szereg kryteriów aby otrzymać dofinansowanie. Sama realizacja przedsięwzięcia również wymaga przestrzegania warunków umowy i wytycznych wynikających z licznych rozporządzeń unijnych. Zatem pojawia się pytanie: czy warto? Oczywiście, że warto, bo dla każdego podmiotu nie ma lepszego źródła finansowania niż dotacja unijna. Ponadto Beneficjenci, którzy sięgnęli po te środki wiedzą , że Fundusz jako Instytucja Wdrażająca dysponuje doświadczoną kadrą, która wspiera Beneficjentów nie tylko merytorycznie, ale również proponuje różnego rodzaju rozwiązania pozwalające na ustalenie korzystnego montażu finansowego dla planowanej inwestycji. Kładziemy duży nacisk na budowanie relacji z naszymi Beneficjentami, bo mamy do osiągnięcia wspólny cel – chronić nasze środowisko dla przyszłych pokoleń.
Ostatnio dodane artykuły:

Odpady a zrównoważony rozwój
Lider Ekologii 2014
Półtora miliona złotych otrzymają w tym roku zachodniopomorscy liderzy ekologii. Rusza trzecia edycja konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Ostatnio dodane artykuły: